Ενεργειακή σήμανση κλιματιστικών

download.png

Η ενεργειακή σήμανση είναι μέρος του "Ευροπαϊκού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή", το οποίο στοχεύει στην ενεργειακή αποδοτικότητα ως μια από τις μεθόδους για τη μείωση εκπομπών CO2. Η ευρωπαϊκή επιτροπή πιστεύει ότι η ενημέρωση στους τελικούς καταναλωτές θα ωθήσει προς την ορθολογική χρήση της ενέργειας και ως εκ τούτου στην αγορά των πιο "οικολογικών" μονάδων για τις ανάγκες τους.

Η Ενεργειακή κλάση είναι η ταξινόμηση των κλιματιστικών μονάδων ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας. Η κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει όλα τα νέα κλιματιστικά να έχουν μια ετικέτα με την «ενεργειακή σήμανση» της συσκευής. Η ταξινόμηση γίνεται σε επτά διαφορετικές κατηγορίες, A έως G, με την Α να δηλώνει την πιο αποδοτική μονάδα και την G την λιγότερη αποδοτική, που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε.

Συνήθως ενδείκνυται η επιλογή ενεργειακής κλάσης Α ή έστω Β. Η επιλογή μιας κλιματιστικής μονάδας με υψηλή ενεργειακή κλάση συνήθως είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία Inverter που εξασφαλίζουν άνεση και οικονομία λειτουργίας.Να σημειωθεί ότι η επιλογή μιας μονάδας με υψηλή ενεργειακή απόδοση Α+ και η χρήση της τεχνολογίας inverter μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους έως και 60% σε σχέση με μια συμβατική μονάδα σταθερών στροφών και Ενεργειακής Κλάσης Β.

Το COP ειναι ο συντελεστής απόδοσης της θέρμανσης.Για τα οικιακά κλιματιστικά πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 3,60 και το EER συντελεστής απόδοσης της ψύξης μεγαλύτερο απο το 3,20 για να πληροί τις προδιαγραφές της ενεργιακής κλασης Α'.

Τι είναι η ενεργειακή σήμανση.

Η σήμανση παρέχει ενημέρωση για την κατανάλωση των κλιματιστικών μονάδων. Συγκεκριμένα, μονάδες με ψυκτική ισχύ έως και 12kW κατατάσσονται ανάλογα με την κατανάλωση σε κατηγορίες από ‘A’ μέχρι ‘G’. Η πιο ενεργειακά αποδοτική κατηγορία είναι η ‘A’ και εικονίζεται με πράσινο βέλος ενώ η λιγότερο αποδοτική κατηγορία  ‘G’ με κόκκινο. Έτσι οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν μηχανήματα ίδιου τύπου από διαφορετικές μάρκες.

 

 

Τί αναφέρεται στη σήμανση:
Το όνομα του κατσκευαστή και ο τύπος της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας (*).

 1. Ενεργειακή αποδοτικότητα σε λειτουργία Ψύξης και Θέρμανσης:

  Λειτουργία Ψύξης Λειτουργία Θέρμανσης
  EER>3.20 COP > 3.60
  EER  3.20 > 3.00 COP 3.60 > 3.40
  EER  3.00 > 2.80 COP 3.40 > 3.20
  EER  2.80 > 2.60 COP 3.20 > 2.80
  EER  2.60 > 2.40 COP 2.80 > 2.60
  EER  2.40 > 2.20 COP 2.60 > 2.40
  EER  2.20 >

  COP 2.40

 2. Επίπεδα Θορύβου:
  Για τις εσωτερικές μονάδες.
 3. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας:
  Αναφέρεαι κατά προσέγγιση η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασιζόμενη σε στάνταρ οικιακό μοντέλο. Αυτή υπολγίζεται για μέση χρήση 500 ωρών/έτος ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ. Ως εκ τούτου η ετήσια κατανάλωση μπορεί να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας με το εκάστοτε κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.
 4. Απόδοση Ψύξης:
  Είναι η ψυκτική απόδοση του μηχανήματος σε kW. Η απόδοση αυτή αναφέρεται στη λειτουργία ψύξης και σε πλήρες φορτίο. Οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν ένα μοντέλο με ψυκτική απόδοση επαρκή για τις ανάγκες του χώρου τους. Υπερδιαστασιολογημένες μονάδες οδηγούν σε αύξηση των εκκινήσεων/παύσεων του συμπιεστή και συνεπώς πιο συχνή ανάγκη συντήρησης ενώ από την άλλη υποδιαστασιολογημένες μονάδες ενδεχομένως δεν παρέχουν επαρκή ψύξη/θέρμανση. Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τεχνικά μεγέθη της μονάδας από τον κατασκευαστή ή τον τοπικό συνεργάτη.
 5. Βαθμός Απόδοσης (EER):
  Είναι το πηλίκο της ψυκτικής απόδοσης δια της ηλεκτρικής ενέργειας που δαπανάται για να αποδοθεί. 'Οσο μεγαλύτερο είναι το EER, τόσο καλύτερη και η ενεργειακή αποδοτικότητα.
 6. Τύπος:
  Δηλώνει αν το μηχάνημα είναι μόμο Ψύξη ή Ψύξη/Θέρμανση.
 7. Απόδοση Θέρμανση:
  Είμαι η απόδοση στη θέρμανση σε kW σε πλήρες φορτίο.

LUNOS INVENTOR BAXI Giacomini DLRadiators

Have a question? Feel free to ask.

Contact us